ਕੰਪਨੀ ਉਪਕਰਨ

equipment-(9)
equipment-(8)
equipment-(4)
equipment-(1)
equipment-(5)
equipment-(7)
equipment-(2)
equipment-(6)
AMADA-Punching

AMADA ਪੰਚਿੰਗ

Bending-Machine

ਮੋੜਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ

Cutting-Machine

ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ

AMADA-bending

AMADA ਝੁਕਣਾ

AMADA-Bending--

AMADA ਝੁਕਣਾ

Single-Punching-machine

ਸਿੰਗਲ ਪੰਚਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ

Riveting-press-machine

ਰਿਵੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਮਸ਼ੀਨ

YAWEI-Punching

YAWEI ਪੰਚਿੰਗ

Laser-Machine

ਲੇਜ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ